Spinalstenose træning efter operation er bedst - Aalborg Rygklinik
Spinalstenose

Spinalstenose træning efter operation er bedst

Spinalstenose træning efter operation giver det bedste resultat for patienterne. Nye forskningsresultater har set på effekten af spinalstenose træning.

Pladsmangel i lænden (spinalstenose) er en relativt almindelig årsag til smerter i ryg, baller og ben. Tilstanden er særligt generende når patienten spadserer, og smerterne lindres når man sidder ned. Du kan læse mere om spinalstenose her.

Spinalstenose er en tilstand som kan bedres ved en operation, hvor man laver mere plads til nerverne i ryggen. For patienter med svær spinalstenose er der bedre resultater med operation end med genoptræning. Resultaterne efter en operation er dog ikke optimale, og en væsentlig del af dem der bliver opereret opnår ikke et godt funktionsniveau bagefter. Eftersom der ikke findes gode forskningsbaserede anbefalinger for genoptræning efter operation for spinalstenose, har en gruppe forskere lavet en oversigtsartikel over den forskningsbaserede viden som findes på området. Artiklen er netop offentliggjort i Cochrane-databasen.

Formålet med forskernes gennemgang af den videnskabelige litteratur var at afgøre, om aktiv genoptræning har en effekt på patienternes funktionsevne eller ej.

GENNEMGANG AF DEN EKSISTERENDE VIDESKABELIG LITTERATUR

Forskerne så på den slags undersøgelser der kaldes “randomiserede kliniske forsøg”, som er den bedste måde at undersøge effekten af en behandling eller genoptræningsindsats. Man fandt frem til 3 studier, med ialt 373 deltagere. Alle tre studier havde en tilfredsstillende kvalitet hvad angik frafald af patienter, vedholdenhed med genoptræningen og udelukkelse af potentielle fejlkilder.

Resultaterne viste at aktiv genoptræning er mere effektivt til at etablere et bedre funktionsniveau efter operation for spinalstenose, end ingen genoptræning. Gennemsnitligt opnåede patienterne 20-23% bedre funktionsevne efter genoptræningen og gennemsnitligt 16-18% reduktion af lændesmerter. Der var ingen tegn på at genoptræningen havde uønskede bivirkninger for patienterne.

KONKLUSION

Sammenfattende var det forskernes konklusion at aktiv genoptræning, efter operation for spinalstenose, medfører et bedre funktionsniveau for patienterne end hvis de ikke tilbydes genoptræning, både på kort og lang sigt.

De konkluderer også at der kun er fortaget få undersøgelser på dette område, og at det vil være gavnligt med mere viden om emnet.

KILDE

McGregor AH1, Probyn K, Cro S, Doré CJ, Burton AK, Balagué F, Pincus T, Fairbank J. Rehabilitation following surgery for lumbar spinal stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 9;12:CD009644. doi: 10.1002/14651858.CD009644.pub2.

FÅ ØVELSERNE MED DET SAMME

Få det øvelsesprogram jeg bruger til at lindre smerterne hos patienter med spinalstenose. Øvelsesprogrammet er beregnet til at reducere og fjerne smerter på grund af spinalstenose. Du kan også få individuel vejledning online via Skype, Facetime og email.