Om Martin Melbye - Aalborg Rygklinik

Om Martin Melbye

Arbejdserfaring

Martin har beskæftiget sig med problemstillinger i ryg og nakke siden 1999, dels i privat praksis, på det tværfaglige Diskusambulatorium på Aalborg Sygehus samt på Skagen Gigt- og Rygcenter. Udover at arbejde med patienter skriver han artikler til danske og internationale tidsskrifter, underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter, holder foredrag og er involveret i forskellige faglige projekter. Martin startede Aalborg Rygklinik i oktober 2012, med det formål at tilbyde målrettet fysioterapi, udredning og behandling, til mennesker med lidelser i ryg og nakke. Den 1. maj 2022 blev Aalborg Rygklinik en del af Budolfi Privathospital.

Uddannelse

Martin er uddannet fysioterapeut og fik autorisation fra Sundhedsstyrelsen i januar 1999. Efterfølgende uddannet ved McKenzie Institute International, University of Otago, New Zealand og Sct. Davids Spine Center (Rygcenter) i Texas, USA. Martin besidder det højest opnåelige kompetenceniveau indenfor McKenzie-metoden. Martin underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter i Danmark og Frankrig.

Fagligt fokus

Jeg går på arbejde for at gøre en forskel for andre mennesker, og min tilgang til jobbet er at være struktureret og målrettet. Struktur og grundighed er mine vigtige arbejdsværktøjer, og så gør jeg alt hvad jeg kan for at målrette behandlingen fuldstændigt til hvert enkelt menneske som søger min hjælp. Jeg er meget bevidst om at fysioterapi ikke kan hjælpe alle de patienter der søger min hjælp. Derfor vil nogle patienter også få en ærlig melding om at jeg desværre ikke har nogle muligheder for at forbedre deres smerter eller funktionsevne.

Jeg er meget stolt af det team jeg er en del af på Budolfi Privathospital. Her arbejder jeg sammen med rygkirurger, klinikassistenter, smertelæge, sygeplejersker og MR-radiografer. For mine patienters vedkommende betyder det tværfaglige samarbejde at de hurtigt kan få en afklaring af eventuelle lægefaglige spørgsmål omkring medicin, behov for MR-scanning m.m. Mine kolleger er allesammen meget erfarne, fagligt dygtige og serviceorienterede. Vi arbejder meget tæt sammen med det formål at hjælpe patienterne, med det vi hver især er gode til.

CURRICULUM VITAE

Arbejdserfaring

 • Maj 2022-d.d. Budolfi Privathospitals Rygcenter
 • Aalborg Rygklinik 2012-2022
 • Skagen Gigt- og Rygcenter, Faglig ressourceperson — Jan-Aug 2012.
 • Tværfagligt diskusambulatorium, Reumatologisk Afdeling Aalborg sygehus — Sep 2007-Dec 2011.
 • Klinik for Fysioterapi Maj 2000-Sep 2007
 • Fysioterapiafd. Aalborg Sygehus – Aug 1999-Maj 2000.
 • Fysioterapiafd. Odense Universitetshospital – Marts 1999-juni 1999.
 • Distriktsfysioterapien Ejby Kommune – Feb 1999-Mar 1999. 

Publicerede artikler

 • “Diskusprolaps – hvad gør jeg?”, Krop & Fysik, marts 2020.
 • “National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy”, Eur Spine J, Stockendahl et al. 2018.
 • “Er det iskias?”, Helse udgave 01/januar 2015.
 • “Dropfod på grund af diskusprolaps – hvordan er prognosen?”, McKenzie Institut Danmark Nyhedsbrev nr 1. 2013.
 • Debatindlæg “Kommentar til artiklen Fysioterapeutisk intervention med fokus på kortikal reorganisering”, Fysioterapeuten nr 11, august 2011.
 • Læserbrev “Husker vi at lytte til patienten? Når behandlingen skader mere end den gavner”, International Journal of MDT 2010. 5(3) 36-37.
 • “Discusdegeneration i lænderyggen – en mulig årsag til rygsmerter? – Resumé og kliniske overvejelser fra ny forskning”, International Journal of MDT 2010. 5(2): 27-30.
 • “Resumé af ny forskning: Risikofaktorer for lumbal diskusprolaps i den kinesiske befolkning”, International Journal of MDT 2010. 5(1): 25.
 • Melbye, M. An adherent nerve root – Classification and exercise therapy in a patient diagnosed with lumbar disc prolapse. Man Ther. 2010 Jun 8;15:126-9.
 • “Invasiv behandling af rygbesvær – Referat af nyt systematisk review”, International Journal of MDT 2009. 4(2): 39-41.
 • “An algorithm for clinical identification of spinal stenosis – a pilot study of validity and intertester reliability “. Lasse Lengsoe PT BPt, Svend Lyhne PT BPt, Theis Jacobsen PT BPt & Martin Melbye PT Dip MDT. International Journal of MDT 2009. 4(2): 21-28.
 • “How long does it take to treat a Derangement? A prospective study of 26 cervical and 66 lumbar spine patients.”. International Journal of Mechanical Diagnosis & Therapy 2009. 3(3): 7-10.
 • “McKenzie og stabilitetstræning supplerer hinanden”. Fysioterapeuten nr 5, 2008.
 • Kvalitetsrapport – Fysioterapibehandling og –genoptræning af nakke- og rygpatienter. Afrapportering fra pilotprojekt omkring en klinisk kvalitetsdatabase i primærsektoren. April 2006. www.fysio.dk/sw3746.asp
 • “McKenzie Classification of Extremity Lesions – An audit of primary care patients in 3 clinics”, International Journal of MDT 2007, Vol 2, No 2.
 • ”Spinal Stenosis – A proposed algorithm for mechanical evaluation”, International Journal of MDT 2007, Vol 2, No 1.
 • ”Positive konklusioner på sparsomt fundament – der mangler nogle væsentlige kliniske perspektiver, førend massagebehandling kan betragtes som et relevant behandlingstilbud til LBP”, Fysioterapeuten nr. 5. 2006.
 • ”Mekanisk inkonklusiv – Behandling og Rehabilitering, Artikel 3 ud af 3”, International Journal of MDT Vol. 1, No 1, March 2006.
 • ”Mekanisk inkonklusiv – undersøgelsesstruktur & Klinisk ræssonering, Artikel 2 ud af 3”, McKenzie Institut Danmark Nyhedsbrev Vol. 17, Nr. 3 December 2005.
 • ”Mekanisk inkonklusiv – de svære patienter, Artikel 1 ud af 3”, McKenzie Institut Danmark Nyhedsbrev Vol. 16, Nr. 2 September 2005.
 • ”McKenzie – er det ikke kun noget med ryggen?”, McKenzie Institut Danmark Nyhedsbrev Vol. 15, Nr. 1 Maj 2005.
 • ”Spinalstenose – Mekanisk Diagnostik og Terapi”. Af Troels Balskilde & Martin Melbye”, Nyhedsbrev for McKenzie Institut DK, November 2004.
 • ”Er der evidens for centraliseringsfænomenets prognostiske værdi? En gennemgang af seks studier der sammenligner centralisering og treatment outcome”, Nyhedsbrev for McKenzie Institut DK, Februar 2004.

Projekter med relation til udvikling og kvalitetssikring

 • 2016: Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinier for behandling af lumbal radikulopati ved diskusprolaps i nakken.
 • 2015: Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinier for behandling af lumbal radikulopati ved diskusprolaps i lænden.
 • 2014-2015: Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinier for behandling af cervikal radikulopati ved diskusprolaps i nakken.
 • 2013: Faglig vejleder. Bachelorprojekt fysioterapeutuddannelsen. “Normative Data for Modificeret-Modificeret Schober Test til Lumbal Ekstension – Et tværsnitsstudie”, VIA University College, Fysioterapeutuddannelsen i Århus.
 • 2009: Faglig vejleder. Bachelorprojekt fysioterapeutuddannelsen. “En algoritme til klinisk uddifferentiering af lumbal spinal stenose – Validitets- og reliabilitetsundersøgelse ”, Sundheds CVU Nordjylland.
 • 2008: Faglig vejleder. Bachelorprojekt fysioterapeutuddannelsen. ”Lumbal facetledsproblematik – et kvantitativt litteraturstudie”, Sundheds CVU Nordjylland.
 • Jan-Dec 2006: Projektleder pilotprojekt ”Klinisk kvalitetsdatabaseprojekt SpineRoom”, dokumentation af kvaliteten af fysioterapibehandling af nakke- og læmderygpatienter i primæsektoren. Projektet dannede udgangspunkt for en større bevilling af midler fra Danske Fysioterapeuters praksisfond, med det formål at etablere en klinisk kvalitetsdatabase i et samarbejde mellem faggrupperne i Idræt, McKenzie og Manuel Terapi.
 • 2005: Patient-tilfredshedsundersøgelse (planlægning, gennemførelse og analyse). Klinik for Fysioterapi.
 • 2005: Faglig vejleder. Bachelorprojekt fysioterapeutuddannelsen. ”Intertesterreliabiliteten af McKenzie-undersøgelse til skulderled”, Sundheds CVU Aalborg
 • 2003-2005: Projektleder ”Klassifikation af mekaniske ekstremitetsledslidelser – Auditprojekt i privat praksis”

Andre faglige engagementer

 • 2017-d.d.: Underviser Agence EBP, Frankrig.
 • 2019: Konsulent og med-udvikler af app til smartphone, med øvelser til reduktion af lændesmerter, hos Zebitz Solutions Sdn. Bhd. Malaysia.
 • 2015-2017: Underviser på Rygskolen for fysioterapeuter.
 • 2011-2015: Underviser, McKenzie Institute International.
 • 2012: Udarbejdelse af informationsmateriale til patienter med akutte smerter i nakken, til McKenzie Institut Danmark http://www.mckenzie.dk/Patient-Information/
 • Juni 2011: Region Nordjylland: Arbejdsgruppe vedr. implementering af nye retningslinier for rygkirurgi.
 • Nov 2010: Behandl din egen skulder: Dansk oversættelse af bogen ”Treat Your Own Shoulder”, af Robin McKenzie. Samarbejde med Scanergo AB
 • Jan 2007-Aug 2010.: Probationary faculty, McKenzie Institute International.
 • 2010: Udarbejdelse af informationsmateriale til patienter med ondt i ryggen, til McKenzie Institut Danmark http://www.mckenzie.dk/Patient-Information/
 • August 2008-Juni 2011.: Nordjysk Rygforum som repræsentant for Ergoterapi- og Fysioterapi-afdelingen, fysioterapeut på Aalborg Sygehus.
 • Juni 2008: Dansk oversættelse af McKenzie-øvelser for nakke og lænd i den elektroniske øvelsesdatabase “Physiotools”, Finland.
 • Okt 2007: Behandl din egen nakke: Dansk oversættelse af bogen ”Treat Your Own Neck”, af Robin McKenzie. Samarbejde med Scanergo AB
 • Jan 2007: Behandl din egen ryg: Dansk oversættelse af bogen ”Treat Your Own Back”, af Robin McKenzie. Samarbejde med Scanergo AB
 • 2006: Samarbejde med Caddi.dk. McKenzie-øvelser til nakke- og lænderygpatienter på øvelsesdatabasen Caddi.dk
 • Okt 2002-Dec 2007: Bestyrelsesmedlem i McKenzie Institut Danmark, næstformand fra 2005.

Afholdte foredrag og kurser

 • Gennem flere år har jeg jævnligt afholdt kurser for fysioterapeuter på kommunale genoptræningscentre i Thisted, Viborg, Frederikshavn, Hjørring, Slagelse, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune.
 • Dagskonference i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, “Lumbalt nerverodstryk – kirurgi eller konservativ behandling?”, januar 2024.
 • Norddjurs Kommune “Nakketema-dag” for kommunens fysioterapeuter, november 2023.
 • Nordjysk Forsknings- og Udviklingssymposium “Fysioterapeutens Fysioterapeutens undersøgelse og behandling af patienter med radikulære bensmerter”, november 2023.
 • Masterclass på Univercity College Nordjylland “Diskusprolaps med nerverodstryk i lænden”, maj 2023.
 • Soiree d’echanges pluriprofesionnelle, Association Francophone de McKenzie, “Physical therapy for lumbar radicular pain from disc herniation”, november 2022.
 • JEPPA-konference – foredragsholder “Management of lumbar radiculopathies”, og “Management of cervical radiculopathies”, April 2022 – Grenoble.
 • CIFEPK-konference – foredragsholder “Diagnosis and treatment of cervical radiculopathy”, Februar 2018 – Normandiet.
 • Journeé Francophone de Kinesiotherapie – foredragsholder, April 2017 – Paris.
 • Danske Fysioterapeuter, Region Midtjylland: “Diskusprolaps i lænderyggen – individuelt tilpasset fysioterapi-indsats” d. 2. og d. 9. oktober 2014.
 • Marts 2014 – Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi – Jubilæumskonference. Deltager som moderator og foredragsholder.
 • Hjørring Kommunes Sundhedscenter: “Temadag om undersøgelse og behandling af nakkesmerter”, d. 25. juni 2015.
 • Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland: “Diskusprolaps i lænderyggen – individuelt tilpasset fysioterapi-indsats” d. 27. februar 2014.
 • Workshop: “Håndtering af patienter med ikke-klassificérbare smerter i rygsøjlen”, d. 22. marts 2014, Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi Jubilæumskonference.
 • Aalborg Kommunes projektafsnit: “Aktivering af kontanthjælpsmodtagere med rygsmerter”. D. 11. april 2013.
 • Kursus: “Diagnosis and conservative treatment of lumbar disc prolapse”. Kuortane, Finland d. 15.-18. marts 2013.
 • Workshop: “Identifkation af mekaniske rygsmerter”, Skagen Gigt- og Rygcenter d. 14. februar 2013.
 • Kursus: “Diagnostik og konservativ behandling af patienter med diskusprolaps i lænden.”, m/Jens Olesen, Overlæge i reumatologi. København d. 18.-20. januar 2013.
 • Workshop: “Et evidensbaseret perspektiv på monitorering og træningsdosering til lænderygpatienter”, Forsknings- og Udviklingssymposium om fysisk aktivitet og træning som behandling, Aalborg Sygehus/Region Nordjylland d. 28. november.
 • Kursus: Diagnostik og konservativ behandling af patienter med diskusprolaps i lænden.”, m/Jens Olesen, Overlæge i reumatologi. Aalborg d. 2.-4. november 2012. Gigtforeningen, Hjørring d. 26. september 2012.
 • “Slidgigt i ryggen – hvad er slidgigt, hvordan stilles diagnosen og hvad kan man gøre for at reducere konsekvenserne?”.
 • Kumla Vårdcentral, Sverige d. 31. aug-1. sept. 2012. Kursus: Diagnostik og konservativ behandling af patienter med diskusprolaps i lænden.”, m/Tobias Croner Fys. Dip MDT.
 • Arkadens Fysioterapi, Aalborg d. 18. januar 2012. Workshop: “Diagnostik og konservativ behandling af patienter med diskusprolaps i lænden.”
 • Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland d. 12. oktober 2011. “Temadag om diagnostik og behandling af patienter med diskusprolaps i lænden.”
 • Gigtforeningen, Brønderslev Kreds d. 27 . maj 2011. “Slidgigt i ryggen – hvad er det, hvordan stilles diagnosen og hvad kan man gøre for at reducere konsekvenserne?”
 • Klinisk workshop, Klinik for Fysioterapi, Skanderborg d. 19. november 2010. McKenzie introduktionsforelæsning. Fysioterapihøgskolen Oslo d. 18. marts 2010.
 • Klinisk workshop, McKenzie Institut Norge, Oslo d. 17. marts 2010.
 • Klinisk workshop, Klinik for Fysioterapi, Skanderborg d. 27. november 2009.
 • Implementering af lumbal stabilitetstræning i en McKenzie-orienteret genoptræningsstrategi i diskusambulatoriet. Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense d. 28. marts 2009.
 • Hvor kommer symptomerne fra? Fysioterapiscreening af lænd, hofte og SI-led, Tværfaglig temadag om differentialdiagnostik. Nordjysk Rygforum d. 21. oktober 2008.
 • Fysioterapiundersøgelse og -behandling af lænderygpatienten. Reumatologisk speciallægekursus 3, Aalborg Oktober 2008. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi, København. 2-dages McKenzie-workshop: Part X. September 2008.
 • Foredrag: Træning af lænderygpatienten – når det er på tide at komme igang igen”. Temaaften om lænderygproblemer. Danske Fysioterapeuter/Region Nordjylland.
 • September 2008. Workshops “Struktureret anamnese” og “Klinisk ræsonnering”, for Rygteam/Gynobs-team/Reumatologisk team, Aalborg Sygehus.
 • August/september 2008. Workshop “Hvor kommer symptomerne fra?”, for ortopædkirurgisk UE-team Aalborg Sygehus om differentialdiagnostik mellem lænd, hofte, sacroiliacaled og knæ.
 • Maj 2008. Workshop om stabilitetstræning: Kliniske perspektiver på forskningsresultater. Aalborg Sygehus.
 • April 2008. Projekt-præsentation: “ McKenzie Classification of Extremity Lesions – An audit of primary care patients in 3 clinics”, på fælles årsmøde MT-gruppen, McKenzie Institut & Praktiserende Fysioterapeuter, Korsør.
 • April 2008. Workshop om differentialdiagnostik diskuslidelse/spinalstenose på fælles årsmøde MT-gruppen, McKenzie Institut & Praktiserende Fysioterapeuter, Korsør.
 • April 2008. McKenzie Part X, i samarbejde med Tobias Croner Dip MDT, Camilla Nymand Dip MDT & Troels Balskilde Dip MDT. 2-dages workshop målrettet fysioterapeuter med credentialeksamen i McKenzie-metoden med det formål at facilitere videreudvikling af deltagernes kliniske kompetencer. Kurset er afholdt af undertegnede i Danmark og Sverige i 2008-2010.
 • Praksiscertifikat modul 4 – Kvalitetsudvikling i praksis (Danske Fysioterapeuter). Et-dages kursus for praktiserende fysioterapeuter. Medunderviser: Thomas Maribo, Fysioterapeut Cand. Scient. San, PhD-studerende. Januar 2007-November 2008.
 • CREDEX-day (Göteborg, Sverige). Temadag for fysioterapeuter med credentialeksamen. Göteborg d. 5. maj 2007. Foredrag/Workshop om klinisk ræssonering i forhold til struktureret anamnese og teststrategier under den mekaniske undersøgelse.
 • Undervisning på McKenzie Part E-kursus, Januar 2007 sammen med Heidi Eirikstoft, P.T. Dip MDT.
 • Foredrag: ”Spinal stenosis – a proposed algorithm for identification”, Stockholm Spine Center April 2006.
 • Foredrag: ”Mechanically Inconclusive Low Back Patients – identification and management”, Stockholm Spine Center, April 2006.
 • ”Klassifikation og håndtering af ekstremitetsledslidelser”, Workshop Fagfestival Danske Fysioterapeuter Marts 2006.
 • Undervisning på McKenzie Part D-kursus, Januar 2006 sammen med Andrew Holdom, P.T. Dip MDT, Australien.
 • Undervisning på McKenzie Part D-kursus, Oktober 2005 sammen med Nico de Bruïne, P.T. Dip MDT, Holland. ”Klassifikation og behandling af ekstremitetspatienter”, Workshop og patientdemonstration på McKenzie Institut DK Årsmøde september 2005.
 • ”Klassifikation af ekstremitetsledslidelser”, Foredrag på Jubilæumsårsmøde for McKenzie Institut DK, September 2004.
 • ”Motion på recept”, 2-dages workshop for studerende på Fysioterapeutskolen i Aalborg, April 2003.
 • Workshop: “Hvordan kan en struktureret anamnese og fysisk undersøgelse a.m. MDT være med til at skelne mellem spinalstenose og diskuslæsion”, fælles årsmøde McKenzie Institut Danmark, Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi & Praktiserende Fysioterapeuter, April 2008.

Deltagelse på konferencer

 • Dagskonference i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, “Alvorlig patologi og differentialdiagnostik”, som foredragsholder, januar 2024.
 • Nordjysk Forsknings- og Udviklingssymposium, som foredragsholder, 2023.
 • JEPPA-konference, som foredragsholder, April 2022 – Grenoble.
 • Congrés International Francophone des Etudiants en Physiothérapie et Kinésithérapie, Februar 2018 – Normandiet.
 • Journeé Francophone de Kinesiotherapie – foredragsholder, April 2017 – Paris.
 • September 2015 – “With the tide”, Den 13. Internationale McKenzie-konference, København.
 • Marts 2014 – Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi – Jubilæumskonference. Deltager som moderator og foredragsholder.
 • November 2012 – Oplægsholder: “Forsknings- og Udviklingssymposium om fysisk aktivitet og træning som behandling”, Aalborg Sygehus/Region Nordjylland.
 • September 2011 – “11th Nordic Congress on Musculoskeletal Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine”, København
 • November 2010 – “Inflammatoriske ryglidelser”, Heldagssymposium Nordjysk Rygforum.
 • November 2009 – “Rundt om lænderygpatenten – fysiske, psykiske og sociale faktorers indflydelse på sygdom og raskliggørelse”, Heldagssymposium Nordjysk Rygforum.
 • August 2009 – “Challenging the structures in musculoskeletal medicine” – Den 11. Internationale McKenzie-konference. Rio de Janeiro, Brasilien.
 • Marts 2009 – Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense. Foredragsholder.
 • April 2008 – Fælles årsmøde MT-gruppen, McKenzie Institut & Praktiserende Fysioterapeuter, Korsør. Foredragsholder.
 • Marts 2007 – “The Evidence Mounts”, Den 10. Internationale McKenzie-konference. Queenstown, New Zealand.
 • Marts 2006 – Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense. Foredragsholder.
 • Juni 2005 – Den 9. Internationale McKenzie-konference. Kreta, Grækenland.
 • Marts 2003 – Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense.

Faglige uddannelser og kurser

 • Marts 2018 – Psychologically informed practice for practitioners treating people with pain v/Tamar Pincus, Cambridge University.
 • Maj 2015 – Advanced Extremities v/Grant Watson, McKenzie Institute International.
 • Sept 2013 – Understand and Explain Pain v/Prof. Lorimer Moseley. Danske Fysioterapeuter.
 • Jan 2013 – Differentialdiagnostik og reumatologi v/Berit Schiøtt-Christensen. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi.
 • Jan 2012 – Introduktionskursus i Mulligan-konceptet.
 • Maj 2011 – Region Nordjylland: Fire dages kursus i Evidensbaseret Praksis v/Hans Lund & Jane Andreasen
 • April 2011 – Østjysk Smertecenter, Horsens. Smerteworkshop med Henrik Bjarke Madsen, Fysioterapeut, MSc Pain Management.
 • Sept 2009 – Rio de Janeiro. “The Human Extremities – Mechanical Diagnosis and Therapy”, Workshop, McKenzie Institute International.
 • Jan 2009 – “Dynamisk Stabilitet Lumbal” v/Flemming Enoch. Dec 2008 – “Dynamisk Stabilitet Intro” v/Flemming Enoch.
 • Okt 2008 – “Den motiverende samtale”. Aalborg Sygehus v/ Torsten Sonne, Cand. Psych.
 • Juni 2008 – “Probationary Faculty Workshop”. Prag. McKenzie Institute International.
 • Jan 2008 – Kursus i Direct Access. Wyeth Academy, Aalborg.
 • Dec 2007 – Smertekursus: Reumatologisk kursus- og uddannelsesenhed. Aalborg Sygehus.
 • Dec 2007 – Kommunikationskursus: Reumatologisk kursus- og uddannelsesenhed. Aalborg Sygehus.
 • Nov 2007 – Socialmedicin: Den svære socialmedicinske patient. Reumatologisk kursus- og uddannelsesenhed. Aalborg Sygehus.
 • Sep 2007 – Sygdomslære: Bred introduktion til reumatologi. Reumatologisk kursus- og uddannelsesenhed. Aalborg Sygehus.
 • Mar 2006 – Mark Laslett/Tom Petersen “Practical application of the principles of evidence based practise in the examination and diagnosis of patients with low back and referred pain”.
 • Dec 2004 – Final Diploma Exam – Mechanical Diagnosis & Therapy. Haag, NL.
 • Jan 2004-Mar 2004 – Diploma-kursus i McKenzie-metoden, Clinical Component: St. Davids Spine Center. Austin, Texas.
 • Jul 2003-Nov 2003 Diploma-kursus i McKenzie-metoden: 16-ugers teoretisk del. Foundations of Mechanical Diagnosis & Therapy PTHX 544, University of Otago, New Zealand.
 • Nov 2002 – McKenzie Part E – The Human Extremities.
 • Aug 2002 – Credentialling eksamen i McKenzie-metoden
 • Maj 2001-Maj 2002 McKenzie-kurserne Part A til D Juni 2001 – Kursus i Manuel Terapi 1A
 • Feb 1996 til Feb 1999 – Fysioterapiuddannelsen på Fysioterapeutskolen i Odense.