Handelsbetingelser - Aalborg Rygklinik

Handelsbetingelser

Senest opdateret 23. juni 2023

ENHVER BRUGER RÅDES TIL AT LÆSE DENNE AFTALE I SIT FULDE  OMFANG, EFTERSOM FORTSAT BRUG AF INDHOLDET INDIKERER DIT SAMTYKKE TIL DISSE HANDELSBETINGELSER, SOM KAN VÆRE MODIFICERET SIDEN DIN SIDSTE GENNEMLÆSNING,

Disse Handelsbetingelser indeholder vigtige informationer om din anvendelse af din Aalborg Rygklinkik brugerkonto, så du bør tage dig tid til at læse og forstå indholdet heraf. I det efterfølgende omfatter anvendelsen af termerne “Aalborg Rygklinik”, “Ålborg Rygklink”, “Vi” og “Os” alle Aalborg Rygklinik og indholdet på www.aalborgrygklinik.dk. Aalborg Rygklinik forbeholder sig ret til at modificere, ændre, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale, samt enhver del af indhold, funktioner og services på Aalborg Rygkliniks hjemmeside. Læs venligst disse Handelsbetingelser med jævne mellemrum, så du er informeret om eventuelle ændringer.

VIGTIGT: Såfremt du vælger at acceptere denne Aftale, sker det i den form den er fremsat her. Såfremt fremtidige ændringer er uacceptable for dig, skal du ophøre med at anvende Aalborg Rygklinik. Dit fortsatte brug af Aalborg Rygklinik indikerer din accept af denne Aftale, og af eventuelle fremtidige ændringer af denne Aftale.

DEFINITION AF BEGREBER

Følgende begreber anvendes i det efterfølgende:

“Services” omfatter adgang til indhold på Aalborg Rygkliniks hjemmeside med det formål at reducere smerter og at vejlede rehabilitering.

“Indhold fra Aalborg Rygklinik” er ethvert og alt indhold udleveret fra Aalborg Rygklinik, www.aalborgrygklinik.dk, Aalborg Rygkliniks YouTube-kanal, og Aalborg Rygkliniks Facebook-side, og omfatter information, fotos, billeder, video, tekst, grafik, lyd, spørgsmål, kreative forslag, beskeder, kommentarer, feedback, anmeldelser, ideer, noter, tegninger, artikler og andre materialer, uanset om det er beskyttet af copyright, patenter, varemærke eller andre ejerrettigheder.

“Printet Materiale” henviser til men er ikke udelukkende kopier af artikler, tekst, udskrifter af video-lyd fra Indhold fra Aalborg Rygklinik.

“Betalingsbaseret service” omfatter gebyrer betalt for adgang til Indhold fra Aalborg Rygklinik.

“Du”, “Dig” og “Dine”, uanset om betegnelsen er angivet med kapitaler eller ej, omfatter besøgende på Aalborg Rygkliniks hjemmeside.

“Slutbruger” omfatter enhver bruger af betalt indhold på Aalborg Rygkliniks hjemmeside.

“Bruger” omfatter enhver bruger af betalt indhold på Aalborg Rygkliniks hjemmeside.

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT SAMT DATO FOR INDGÅELSE AF AFTALE

Nærværende Handelsbetingelser “underskrives” ikke som et traditionels papirdokument. Ved at klikke på “Jeg accepterer betingelserne”, angiver Du din ENIGHED i at du har læst Handelsbetingelserne som angivet her, ligesom du angiver din ACCEPT af at være bundet af dens betingelser og aftaler. Aftalen effektueres på datoen for din accept og er dokumenteret ved din elektroniske underskrift i form af at Du markerer feltet “Jeg accepterer betingelserne”, eller den dato hvor du begynder at anvende Betalingsbaseret service. Såfremt du IKKE ER ENIG med betingelserne i denne Aftale, skal du ikke markere feltet “Jeg accepterer betingelserne” og du vil ikke få adgang til Betalingsbaseret service.

TILDELING AF ADGANG

Under betingelserne af denne Aftale tildeles Bruger en ikke overførbar adgang til og brug af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalingsbaseret service, som udelukkende må anvendes af Bruger selv, og ikke videregives eller videreformidles i nogen som helst form. Bruger må udelukkende printe øvelser, vejledninger, billeder, tekst og andet materiale fra Slutbrugers adgang til Betalingsbaseret service, til eget brug. Enhver modifikation, tilføjelse eller ny version af Indhold fra Aalborg Rygklinik, der bliver gjort tilgængelig for Slutbruger, er omfattet af denne Aftale. Aalborg Rygklinik kan til enhver tid og uden grund, vælge at modificere, afslutte, slette eller begrænse brugen af enhver funktion eller Indhold fra Aalborg Rygklinik, uden forudgående at gøre Bruger opmærksom herpå. Du må ikke anvende, eller tillade andre at anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik eller Betalingsbaseret service, bortset fra under de betingelser der er angivet ovenfor. Uden fravige den foregående sætning, må og skal Bruger ikke tillade andre at (a) modificere, oversætte, opdele, eller fremstille afledt materiale (b) kopiere Indhold fra Aalborg Rygklinik eller Betalte Services udover i begrænset omfang som angivet ovenfor, (c) udleje, lease, sælge, tilbyde at sælge, distribuere eller på anden måde overføre rettigheder til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, (d) udvikle, sælge eller distribuere applikationer eller hjemmesider der integrerer Indhold fra Aalborg Rygklinik eller Betalte services eller på anden måde anvende disse data, (e) fjerne angivelser af ejerskab på eller relateret til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. Alle rettigheder, titler og indhold af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, inklusive alle rettigheder til intellektuelt indhold skal forblive hos Aalborg Rygklinik.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Aalborg Rygklinik stiller sin hjemmeside, services og Indhold fra Aalborg Rygklinik til rådighed sådan som det fremstår, uden garantier eller forsikringer af nogen art. Du påtager dig selv enhver risko for nogen form for skade eller tab, ved anvendelsen af, eller manglende evne til at anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. I lovens fulde omfang fraskriver Aalborg Rygklinik sig enhver garanti og forsikring af nogen som helst art. Aalborg Rygklinik kan ikke garantere at Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services imødekommer dine ønsker og behov, og ej heller at Indhold fra Aalborg Rygklinik, Betalte services og hjemmeside vil fungere fejlfrit og uden afbrydelse.

Aalborg Rygklinik stiller ingen garanti for og tager ikke ansvar for at oplysninger og indholdet af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services er akkurat og fyldestgørende og er hverken ansvarlig for fejl eller udeladelser heri, og ej heller for resultatet af at anvendelsen af materialet og indholdet. Informationerne i Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services er ikke beregnet til anvendelse som sundhedsfaglig rådgivning og behandling, eller som erstatning for sundhedsfaglig vejledning eller behandling til eller af dig. Anvendelsen informationerne er beregnet til at anvende i sammenhæng med sundhedsfaglig behandling og vejledning fra læge, speciallæge, kiropraktor, ergoterapeut eller fysioterapeut, eller en lignende sundhedsfaglig persons rehabiliteringsmæssige anvisninger. Aalborg Rygklinik fraskriver sig ansvar for direkte, indirekte, efterfølgende, specielle eller usædvanlige skader der kan henføres dertil. Behandlingsmetoder og vejledninger kan forandres efterhånden som ny viden og information etableres, og informationer i Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services repræsenterer ikke nødvendigvis den mest opdaterede praksis og metoder indenfor fysisk rehabilitering.

HELBRESSPECIFIK ANSVARSFRASKRIVELSE

Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services tilvejebringer vejledning i genoptræning, og er tiltænkt som støtte til sundhedsfaglig behandling og vejledning fra læge, speciallæge, kiropraktor, ergoterapeut eller fysioterapeut, eller en lignende sundhedsfaglig persons rehabiliteringsmæssige anvisninger. Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services kan ikke give Dig eller Slutbruger sundhedsfaglig diagnostik og vejledning alene. Såfremt Du eller Slutbruger oplever nogen form for opblussen eller forværring af helbredstilstand, skal Du eller Slutbruger ophøre anvendelsen af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services med det samme, og opsøge relevant sundhedsfaglig vurdering.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Du forstår og accepterer udtrykkeligt at Aalborg Rygklinik ikke kan stilles til ansvar for direkte, indirekte, efterfølgende, tilfældige, specielle, strafferetslige eller usædvanlige skader af nogen som helst art, ej heller skader i forbindelse med økonomisk tab som resultat af, (a) anvende eller manglende mulighed eller evne til at anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, (b) uautoriseret adgang til eller overførsel af dine data, (c) en anden parts anvendelse af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. Såfremt du ikke er tilfreds med Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, eller nogen bestemmelse af denne Aftale, er din eneste mulige handling at ophøre med at anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, og Aalborg Rygkliniks hjemmeside.

REGISTREREDE BRUGER OG SLUTBRUGERE

Med henblik på at Slutbruger for adgang til og kan anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, skal Slutbruger oprette sig som bruger på Aalborg Rygkliniks hjemmeside, angive korrekt emailadresse med mere, betale for adgang til Betalte services og oprette en adgangskode. Betalingens størrelse afhænger af prisen for Betalte services på købstidspunktet. Køb af Betalte services er ingen garanti for adgang til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services fireogtyve timer i døgnet, syv dage om ugen, trehundrede og femogtres dage om året. Slutbruger og Bruger er ene og alene ansvarlig for at angive korrekt e-mailadresse og adgangskode. Hver enkelt Slutbruger og Bruger er ene og alene ansvarlig for handlinger udført i forbindelse med anvendelsen af Slutbruger og Brugers adgangskode og brugernavn.

DATA.

Bruger er enig i at Aalborg Rygklinik, samt enhver person ansat heraf med henblik på vedligeholdelse eller udvikling af services der er påkrævet for funktionen af Aalborg Rygkliniks hjemmeside, har adgang til enhver form for data Bruger eller Slutbruger har indtastet eller stillet til rådighed i forbindelse med brugen af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. Aalborg Rygklinik skal behandle og opbevare data i overensstemmelse med Privatlivspolitikken. I tilfælde af tab eller beskadigelse af Bruger eller Slutbrugers data, skal Aalborg Rygklinik indenfor rimelige rammer, genetablere eller erstatte tabte eller beskadigede data.

YDEEVNE

Bruger og Slutbruger forstår og accepterer at funktionen samt tilgængeligheden af systemer og teknologi anvendt til adgang eller interageren med Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, inklusive men ikke alene bestående af computere, tablet, smartphone og internetadgang, kan fungere upålideligt på en måde der forhindrer, begrænser eller besværliggør adgangen til eller interageren med Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. Aalborg Rygklinik er på ingen måde ansvarlig for sådanne forstyrrelser eller Bruger eller Slutbrugers manglende adgang til og anvendelse af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services.

ADGANG

Med henblik på at få adgang til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, skal Bruger og Slutbruger have adgang til internettet, og til en emailkonto, og navigere til https://www.aalborgrygklinik.dk eller en anden internetadresse associeret med Aalborg Rygklinik. 

BRUGERPROFIL OG ADGANGSKODE

Såfremt Du er Bruger eller Slutbruger, er du alene ansvarlig for at holde din adgangskode og dit brugernavn fortroligt. Du skal med det samme kontakte os i tilfælde af at du mistænker uautoriseret brug af din konto. Du er selv ansvarlig for en hvilken som helst aktivitet der sker på din brugerkonto. Du skal også give os besked med det samme hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din brugerkonto. Du er enig i at du ikke må sælge, forære, overføre, eller dele din adgang til Betalte services.

RESTRIKTIONER FOR BRUG AF INDHOLD

Du må ikke ændre, offentliggøre, overføre, distribuere, videresælge indholdet på Aalborg Rygkliniks hjemmeside, eller på anden måde udnytte indholdet på Aalborg Rygkliniks hjemmeside . Når indholdet indholdet på Aalborg Rygkliniks hjemmeside modtages i printet form, via email eller i downloadet form, giver det dig ikke ejerskab og ret til at ændre, offentliggøre, overføre, distribuere, videresælge indholdet på Aalborg Rygkliniks hjemmeside.

Anvendelse af indholdet på Aalborg Rygkliniks hjemmeside i printet form, på en anden hjemmeside er ulovligt med mindre du på forhånd har fået skriftlig godkendelse heraf. Et brud på denne betingelse er i konflikt med ejerskabet til Aalborg Rygkliniks intellektuelle ejendom, og vil blive forfulgt via copyright og brud på en kontraktuel aftale.

FORBUDT ANVENDELSE

Aalborg Rygklinik pålægger dig visse restriktioner for anvendelsen af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services. Det er dig forbudt at krænke eller forsøge at krænke sikkerhedsforanstaltningerne på Aalborg Rygkliniks hjemmeside, hvilket omfatter (a) at tilgå indhold eller date der ikke er tiltænkt dig, at logge ind på en brugerkonto der ikke tilhører dig, (b) forsøge at scanne, eller afprøve sikkerhedsforanstaltningerne på hjemmesiden, (c) at forstyrre, stoppe, begrænse, eller forsøge herpå, for at bryde hjemmesidens sikkerhedsforanstaltninger, enten ved at påføre hjemmesiden virus, overbelaste hjemmesiden ved “flooding”, “spamming”, “mail bombing” eller “crashing”, (d) anvende Aalborg Rygkliniks hjemmeside til at sende uopfordrede emails, (e) forsøge at modificere, lave tilføjelser, eller slette indholdet af hjemmesidens kildekode.

PRIVATLIV

Vi passer på dine private oplysninger. Alle private oplysninger vi har om dig, inklusive emailadresse, adresse, betalingskort-oplysninger, navn og telefonnummer, opbevares i en sikret database, For nærmere oplysninger om vores persondatapolitik, se venligst https://www.aalborgrygklinik.dk/persondatapolitik/

ERSTATNING

Du er enig i at holde os skadesfri fra nogen og enhver form for erstatningskrav, dækning af udgifter, opstået ved, i forbindelse med eller på nogen måde i sammenhæng med din anvendelse af Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services.

FORCE MAJEURE

Aalborg Rygklinik kan ikke holdes ansvarlig for 

COPYRIGHT KLAGER

Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores Brugere og besøgende om at gøre det samme. Vi kan, under passende omstændigheder, og efter eget skøn, opsige din adgang til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, eller Aalborg Rygkliniks hjemmeside, såfremt du krænker vores intellektuelle ejendom.

BERETTIGEDE BRUGERE

Du skal være fyldt 18 år for at opfylde ansvaret for indgåelse af denne Aftale. Mindreårige må kun anvende Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, hvis deres forældre eller værge påtager sig ansvaret for indgåelse af denne Aftale, og dermed påtager sig det fulde ansvar for den mindreåriges brug heraf,

ADGANGSGEBYR OG SERVICEVILKÅR

Du accepterer at betale for din adgang på forhånd. Din betaling for adgang til indhold dækker din adgang til Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, som anført i denne Aftale. Aalborg Rygklink forbeholder sig ret til at annullere en betaling når som helst. Uanset hvad du har betalt, så dækker din betaling ikke adgang til andre services end dem der specifikt er angivet her. Du har fjorten dage fra købsdatoen til at gøre Aalborg Rygklinik opmærksom på dit ønske om at annullere dit køb. Såfremt du ikke har kontaktet os desangående indenfor fjorten (14) dage efter købsdato er du enig i at købet ikke kan annulleres.

KLAGEMULIGHEDER

En klage over købt Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail martin@aalborgrygklinik.dk

PRISER

Adgang til Betalte services betales som et engangsbeløb.

OPHØR AF ADGANG

Du kan til enhver tid bede Aalborg Rygklinik om at slette din brugerkonto, annullere denne Aftale med dig, og dine rettigheder til at tilgå Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services, ved at kontakte os på email eller telefon. Er din brugerkonto ubrugt i 12 på hinanden følgende måneder, slettes din brugerprofil uden forudgående notifikation. Sletning af din brugerprofil medfører ikke ret til refusion af dit køb af Betalte services.

KUNDESERVICE OG SUPPORT

Aalborg Rygklinik tilbyder udelukkende kundeservice og support til Bruger og Slutbruger via email. Kundeservice og support kan adressere basale spørgsmål i forbindelse med login på brugerkonto, og navigation i Betalte services, men omfatter ikke support i forhold til Bruger eller Slutbrugers egen internetforbindelse, computer, tablet, smartphone, samt andre hardware- eller software-relaterede spørgsmål. Aalborg Rygklinik kan have behov for at vedligeholde hjemmesiden, og i det tidsrum kan hjemmesiden og Indhold fra Aalborg Rygklinik og Betalte services være utilgængelig.

SLUTSKRIFT

Såfremt en retslig eller juridisk instans finder dele af denne Aftale eller betingelserne heri ikke kan håndhæves, vil alle andre dele af Aftalen og dens betingelser fortsat være gældende.