Nye anbefalinger til behandling af diskusprolaps - Aalborg Rygklinik
Diskusprolaps,  Nyheder

Nye anbefalinger til behandling af diskusprolaps

Sundhedsstyrelsen udgiver tirsdag den 19. januar en rapport med nye anbefalinger til behandling af diskusprolaps, der skal sikre patienter ensartet behandling og hurtigere raskmelding.

Rapporten udfordrer den passive behandling på briks, så rygpatienter fremover anbefales genoptræning med øvelser. Visse steder er det fortsat gængs praksis, at patienter med diskusprolaps skal holde sig i ro under helingsperioden, men fremover opfordres de til normal aktivitet i en kontrolleret grad, hvor smerterne tillader det.

NORDJYSK EKSPERT

Fysioterapeut Martin Melbye fra Aalborg Rygklinik har deltaget i ekspertudvalget bag Sundhedsstyrelsens rapport, hvor han var udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.

– Der er vores klare vurdering, at patienter, der behandles med øvelser, hurtigere bliver raske og kommer tilbage på arbejde, fortæller Martin Melbye.

ANBEFALINGER TIL OPERATION

Forskningen viser, at op til 90 procent af alle prolaps-patienter kan komme sig uden operation, men den sidste procentdel har indtil nu været begrænset af lange ventetider på MR-scanning og en eventuel operation. Fremover er den formelle anbefaling til lægerne fra Sundhedsstyrelsen, at disse patienter hurtigt tilbydes samtale med en kirurg for at få vurderet, om en operation kan afhjælpe.

– Det er en generel fordom blandt fysioterapeuter og kiropraktorer, at operation helst skal undgås, men vi kan trygt sende dem ud til de offentlige kirurger, for de opererer ikke, medmindre de er sikre på, at det hjælper, understreger Martin Melbye.

Her fremhæver han, at kirurgerne på Aalborg Sygehus i dag kun opererer 5 til ti procent af patienter med diskusprolaps, de har til vurdering.

For lægerne betyder rapporten, at de ud fra anbefalingerne fremover bedre vil kunne kontrollere, om deres patienter under skadesforløbet får den mest velegnede genoptræning hos fysioterapeuter og lignende behandlere. Omvendt tillader rapporten også patienterne at stille krav til, hvilken behandling, de skal have.

HVAD ER GOD PRAKSIS?

I korte træk har Sundhedsstyrelsen har følgende anbefalinger, i forhold til behandlingen af mennesker med en nyligt opstået diskusprolaps i lænden:

  • Patienterne bør opfordres til normal fysisk aktivitet frem for sengeleje.
  • Patienter tilbydes superviseret øvelsesterapi, eksempelvis retningsspecifikke øvelser, eller øvelser til træning af neuromuskulær kontrol.
  • Man kan overveje at tilbyde manuelle ledmobiliserende behandlingsteknikker til patienten.
  • Patienterne bør tilbydes vurdering hos en rygkirurg inden for 12 uger, i tilfælde hvor svære og funktionshæmmende smerter varer ved på trods af ikke-kirurgisk behandling.
  • Tilbyd kun MR-skanning efter nøje overvejelser.
  • Tilbyd kun binyrebarkhormon-indsprøjtning omkring den irriterede nerverod nøje overvejelse, da den gavnlige effekt formentlig er kortvarig og meget lille.

LÆS HELE ANBEFALINGEN

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse en kort konklusion, og hele den samlede rapport. Se anbefalingerne her.

HENT ØVELSERNE OG START DIN BEHANDLING OM 5 MINUTTER

Lær de øvelser jeg bruger til at behandle og genoptræne diskusprolaps i lænden.