Nakkekursus for kommunale fysioterapeuter d. 20. november - Aalborg Rygklinik
For fagfolk

Nakkekursus for kommunale fysioterapeuter d. 20. november

Endagskursus om genoptræning af borgere med degenerative nakkelidelser.

Målgruppe

Dette éndagskursus er målrettet terapeuter der arbejder med genoptræning i kommunalt regi.

Emne og indhold

Emnet er genoptræning af borgere der lider af degenerative nakkelidelser i form af cervikal diskusprolaps, radikulære armsmerter, stenose samt langvarige nakkesmerter.

Kursusdeltagerne kommer bliver præsenteret for og vil arbejde med problemløsning i forhold til lidelsernes karakteristika og smertemekanismer, med henblik på at tilrettelægge individuelle genoptræningsforløb og realistiske målsætninger. Vi drøfter anvisninger for hvor ofte terapeuten bør supervisere borgerens træning, samt hvornår man kan forsvare at afslutte et genoptræningsforløb.

På kurset vil vi også arbejde med metoder til at afgøre om patientens smerter stammer fra nakken eller skulderen.

Endelig diskuterer vi den normale og forventede udvikling i patientens tilstand efter operation i nakken, i form af nerverodsfritlægning og/eller stivgørelse af led i nakken med cage og skinne. Deltagerne får forslag til generelle postoperative hjemmetræningsøvelser, der kan tilpasses individuelt. Underviseren giver sine perspektiver på hvilke situationer der kalder på en ekstra kontrol hos kirurgen.

Tid og sted

D. 20. november 2023 kl 8:30-17:00.

Træningscenter Posthaven, Posthaven 48, 8500 Grenaa.

Tilmelding

Kurset er IKKE åbent for eksterne deltagere.

Om underviseren

Underviseren er fysioterapeut Martin Melbye, Budolfi Privathospital, hvor han arbejder tæt sammen med neuro- og ortopædkirurger. Martin har arbejdet med mennesker med ryglidelser siden 1999, i såvel tværfagligt hospitalsregi, genoptræningshospital, samt i primærsektoren. Martin er medforfatter til Sundhedsstyrelsens Nationale Klinisk Retningslinier for konservativ behandling af cervikale rodtrykssmerter.

Martin underviser regelmæssigt på kurser i ind- og udland. Hans undervisningsstil er involverende og levende, og han trækker på såvel teoretisk viden som klinisk erfaring. Undervisningen vil bestå af teorioplæg, problemløsning med udgangspunkt i cases og opgaver, samt patientdemonstration.

Kursusprogram

Med forbehold for justering af den indbyrdes fordeling af emnerne.

8:30Velkomst, introduktion og opdeling i grupper.
Teorioplæg om degenerative nakkelidelser: diskusprolaps, stenose, radikulære armsmerter og vedvarende smerter i nakken.
10:00Kaffepause
10:15Skelnen mellem radikulære armsmerter grundet cervikal diskusprolaps, stenose og somatisk refererede armsmerter, med henblik på ar målrette genoptræning samt at opstille realistiske behandlingsmål.
11:15Hvordan afgør man om patientens smerter stammer fra skulderen eller fra nakken?
Teorioplæg, case og gruppearbejde.
12:00Frokostpause
12:45Faseopdelt genoptræning ved radikulære armsmerter
Øvelser til smertereduktion, plan for genoptræning på aktivitets- og deltagelsesniveau, samt øvelser på kropsniveau, der understøtter planen for genoptræning.
14:45Postoperative forløb, den forventede udvikling i patientens bedring, samt indikationer for efterkirurgisk kontrol hos operatøren.
15:30Kaffepause
Patientdemonstration: Afdækning af patients forventninger og målsætning.
Diskussion af realistiske mål.
Afrunding os diskussion.
17:00Slut på dagen