Kursus om diskusprolaps i nakken - Aalborg Rygklinik
Diskusprolaps,  For fagfolk

Kursus om diskusprolaps i nakken

Tre-dages kursus om diagnostik og behandling af diskusprolaps med nerverodstryk i nakken

Dette er kurset for dig der ønsker at lære en enkel og struktureret tilgang til at undersøge, behandle og genoptræne patientgruppen.

Kursusdeltagerne trænes i praktisk kliniske undersøgelsesmetoder samt klinisk ræsonnering og differentialdiagnostik. Ligeledes bliver de forskellige konservative behandlingsmuligheder gennemgået, og deltagerne trænes i at planlægge og justere et individuelt og skræddersyet genoptræningsforløb.

Deltagerne får praktiske eksempler på at formidle tryghedsskabende information til patienten, med henblik på at forebygge ængstelighed for fysisk aktivitet, samt at motivere patienten til at træne og bevæge sig. På kurset kommer deltagerne selv til at undersøge patienter, for at træne færdigheder og klinisk ræsonnering i praksis. Kurset har i høj grad fokus på den praktiske kliniske håndtering af patienterne på en måde der fordrer at patienten er aktiv og tryg i forløbet, på en grundig forståelse af teorien, og på at lave en god behandlingsplan med træning og smertelindrende øvelser, den rigtige medicin og et godt samarbejde med rygkirurgerne.

TID OG STED

Den 1.-3. april 2022 hos Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus, Herredsvej 27, 8382 Hinnerup.

MÅLGRUPPE

Kurset er relevant for både privatpraktiserende samt kommunalt og sygehusansatte fysioterapeuter og kiropraktorer.

Der er plads til 20 deltagere på kurset.

TILMELDING OG PRIS

Tilmeldingsfristen er udløbet.

KURSETS FORMÅL

At udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved cervikal diskusprolaps med nerverodspåvirkning i nakken.

Efter dette kursus, vil deltagerne:

  • Have kendskab til de degenerative processer i rygsøjlen, som kan medføre at der opstår diskusprolaps og nerverodstryk.
  • Være i stand til at diagnosticere og niveau-bestemme diskusprolaps med nerverodstryk i nakken.
  • Have kendskab til forløbet af den spontane helingsproces.
  • Være i stand til at opstille en struktureret trinvis behandlingsplan, som har til formål at genetablere normalt funktionsniveau, og at reducere smerter.
  • Have kendskab til muligheder for medicinsk smertebehandling af patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Have kendskab til relevant medicinske smertebehandling.
  • Være i stand til at tilrettelægge øvelser og fysisk aktivering af patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Være i stand til at anvende flere metoder til tilpasning af behandlings- og genoptræningsindsats til patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Være i stand til at vurdere behov for aflastning, skånehensyn og sygemelding.
  • Have kendskab til indikationerne for billeddiagnostik (Røntgen og MR-scanning), samt behov for neurokirurgisk vurdering.

UNDERVISERE

Martin Melbye, Fysioterapeut Dip MDT. Aalborg Rygklinik

Martin Melbye har arbejdet med rodtrykspatienter i 22 år, i såvel sygehusregi, tværfagligt genoptræningscenter, samt i privat praksis. Han er medforfatter til Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af nerverodstryk i nakken.

Jakob Gram Carlsen, Overlæge, Hjerne og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Jakob Gram Carlsen er speciallæge i neurokirurgi.

Kursusprogram

Med forbehold for justeringer af den indbyrdes rækkefølge af emner

Dag 1

8:30Velkomst og introduktion
Besværligheder med at diagnosticere og behandle nerverodstryk i nakken
9:00Kaffe
Anatomi, degeneration, diskusprolaps, helingsfaser
Klinisk undersøgelse
Patientdemonstration
11:45Frokostpause
Neurologisk undersøgelse
Tolkning af undersøgelsesfund
Problemløsningsopgave
Gruppearbejde med patienter
16:15Kaffepause
Klinisk ræsonneringsworkshop
17:30Slut dag 1

Dag 2

8:30Dagens program
Oversigt over helingens faser og karakteristika for hver fase mhp at tilpasse behandling og optræning
10:00Kaffe
Principper for smertelindring
Gruppearbejde med case
Behandlingsprincipper for den klemte nerverod
12:30Frokostpause
Case-opgave
Behandlingsforløb
Neurokirurgiske betragtninger v/overlæge Jakob Gram Carlsen
16:15Kaffepause
Neurokirurgiske behandlingsmuligheder v/overlæge Jakob Gram Carlsen
Eksempler fra dagligdagen
Spørgsmål
17:30Slut dag 2

Dag 3

8:30Dagens program
Patientdemonstration – opfølgning fra dag 1
Nationale kliniske retningslinier for behandling af cervikal radikulopati
Øvelsesbehandling med neutrale og dynamiske øvelser
10:30Kaffe
Genoptræningsprincipper
Gruppearbejde med case
Grupper forberede opfølgning på patienter
12:00Frokostpause
Gruppearbejde med patienter fra dag 1
Behandlingsplaner
Neurokirurgiske betragtninger v/overlæge Jakob Gram Carlsen
14:45Kaffepause
Andre interventioner
Diskussion og spørgsmål
16:00Slut dag 3

TIDLIGERE KURSISTER SIGER…