Nakkekursus for kommunale fysioterapeuter juni 2024 - Aalborg Rygklinik
For fagfolk

Nakkekursus for kommunale fysioterapeuter juni 2024

I samarbejde med Viborg Kommune afholdes to-dages kursus om nakkelidelser, er målrettet terapeuter der arbejder med genoptræning i kommunalt regi.

På kurset arbejder vi med at etablere og underbygge forståelsen af problemstillinger og genoptræning relateret til cervikalt nerverodstryk, diskusprolaps, stenose, eller spondylolisthese. Deltagerne får redskaber til at tilpasse og justere genoptræning, samt en fælles terminologi der kan bruges tværfagligt.

Ud fra teorioplæg, opgaver, cases og patientdemonstration, vil vi arbejde med hvordan genoptræning gribes an, såvel i konservative forløb, samt efter nakkeoperation:

  • Konservativ behandling af cervikal diskusprolaps – hvilke øvelser kan man anvende til at skabe bedring, og hvordan man bedst hjælper patienterne i et konservativt forløb?
  • Differentiering mellem symptomer der stammer fra henholdsvis nakke og skulder – hvordan finder man ud af hvor smerterne stammer fra?
  • Hvilke operationstyper anvendes ved lidelser i nakken, hvad er den forventede helingstid, operationsresultater, og hvilke restriktioner skal man være opmærksom på?
  • Hvornår kan det være relevant med ekstra kontrol hos operatøren, efter en operation i nakken?

Undervisere

Martin Melbye, fysioterapeut, samt neurokirurg Morten Zebitz Steiness.

Martin arbejder på privat rygcenter med konservativ behandling, samt postoperativ genoptræning af patienter med nerverodstryk i lænden, spinalstenose, deseoperererede, samt patienter med kroniske rygsmerter. Martin har arbejdet med lænderygpatienter siden 1999, i både primær- og sekundærsektor. Morten Zebitz Steiness er overlæge i neurokirurgi. Morten er stærk tilhænger af et tæt samarbejde mellem fysioterapeuter og kirurger, og lægger stor vægt på at faggrupperne har en god forståelse og respekt for hinandens arbejde.

Tid og sted

Kurset afholdes d. 18.-19. juni 2024

Multisalen, Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, 8800 Viborg

Pris og tilmelding

3950,- pr. deltager. Pris er inkl. Forplejning.

Tilmelding sker ved at kontakte Poul Schmidt, Leder af Genoptræning Viborg Kommune på email.

Parkering

Der er tidsbegrænset parkering ved Sundhedscentret (2 og 3 timer i gården og på de 2 kælderdæk). Der er mulighed for at forlænge parkering via en app (info står på parkeringspladsen). I linket en oversigt over kommunale parkeringspladser. Ofte bruges Stationspladsen og Villavej, da det er relativ tæt på Sundhedscentret.

Kort over kommunale parkeringspladser – Viborg Kommune

Dagsprogram

Dag 1

Dag 1
kl 8:30Velkomst, introduktion til programmet og inddeling i grupper
kl 9:00Nakkelidelser i et degenerativt perspektiv – nakkesmerter, diskusprolaps og cervical stenose.
kl 10:00Kaffepause
Kl 10:20Differentiering af armsmerter, diskusprolaps med nerverodstryk, cervikal stenose, somatisk refererede armsmerter. Teorioplæg og case-opgave.
Kl 11:30Konservativ behandling af cervikal diskusprolaps, generelle principper.
Kl 12:00Frokostpause
Kl 12:45Smertebehandling ved cervikalt nerverodstryk m/medicin, øvelser og lejring. Case “Anja”
kl 14:00Kirurgiske overvejelser, forskellige operationstyper, postoperative restriktioner, behov for kontrol hos operatør v/Morten Zebitz Steiness, overlæge i neurokirurgi
Kl 15:00Kaffepause

… kirurgi fortsat
kl 16:00Slut dag 1

Dag 2

Dag 2
kl 8:30Introduktion til dagens program

Genoptræningsprincipper ved cervikalt nerverodstryk Case Øvelser
kl 10:00Kaffepause
kl 10:20…Genoptræning fortsat (Case “Christine”)
kl 10:45Patientdemonstration klinisk undersøgelse og afdækning af funktionsbegrænsninger
Kl 11:45Kommer smerterne fra nakken eller skulderen? Oplæg og caseopgave
kl 12:30Frokost
kl 13:15Postoperativ rehabilitering, øvelser og outcomes. Prognose ved muskellammelse samt bedring af smerter.
kl 14:30Diskussion
kl 15:00Slut dag 2