Kursus for fysioterapeuter diskusprolaps i lænden - Aalborg Rygklinik
Diskusprolaps,  For fagfolk

Kursus for fysioterapeuter diskusprolaps i lænden

På dette 3-dages kursus trænes du i praktisk kliniske undersøgelses- og behandlingsmetoder. De forskellige konservative behandlingsmuligheder bliver gennemgået teoretisk og praktisk, og deltagerne trænes i at planlægge og justere et individuelt genoptræningsforløb for diskusprolapspatienten. Du lærer metoder til smertelindring, relevante øvelser, samt tilrettelæggelse og tilpasning af genoptræningen. Du får praktiske eksempler på at formidle tryghedsskabende information til patienten, med henblik på at forebygge ængstelighed for fysisk aktivitet, samt at motivere patienten til at træne og bevæge sig. Du lærer også om differentialdiagnostik, smertestillende medicin samt om neurokirurgiske behandlingsmetoder.

På kurset kommer deltagerne selv til at undersøge patienter, for at træne færdigheder og klinisk ræsonnering i praksis. Kurset har i høj grad fokus på den praktiske kliniske håndtering af patienterne, på en måde der fordrer at patienten er aktiv og tryg i forløbet, på en grundig forståelse af teorien, og på at lave en god behandlingsplan med træning og smertelindrende øvelser, den rigtige medicin og et udramatisk samarbejde med kirurgerne.

TILMELD DIG

Der er lukket for tilmeldinger.

MÅLGRUPPE

Kursets målgruppe er autoriserede fysioterapeuter der arbejder med rygpatienter.

Kurset er relevant for både praktiserende samt kommunalt og sygehusansatte fysioterapeuter.

Maksimalt deltagerantal er 25 personer.

TID OG STED

Den 3.-5. september 2021, i store og lyse undervisningslokaler hos Auning Fysioterapi & Træning, Energivej 45, 8963 Auning.

UNDERVISERE

Martin Melbye, Fysioterapeut Dip MDT. Aalborg Rygklinik

Morten Zebitz Steiness, specialeansvarlig overlæge, Neurokirurgisk afd. Aalborg Universitetshospital.

KURSETS FORMÅL

At udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved lumbal diskusprolaps med nerverodspåvirkning i lænderyggen.

Efter dette kursus, vil deltagerne:

  • Have kendskab til de degenerative processer i rygsøjlen, som kan medføre at  diskusprolaps i lænden opstår.
  • Have kendskab til forløbet af den spontane helingsproces.
  • Være i stand til at diagnosticere og niveau-bestemme diskusprolaps med nerverodstryk i lænden.
  • Være i stand til at opstille en struktureret trinvis behandlingsplan, som har til formål at genetablere normalt funktionsniveau, og at reducere smerter.
  • Have kendskab til relevant medicinske smertebehandling.
  • Være i stand til at tilrettelægge øvelser og fysisk aktivering af diskusprolaps-patienten.
  • Være i stand til at anvende flere metoder til tilpasning af behandlings- og genoptræningsindsats ved lumbal diskusprolaps.
  • Være i stand til at vurdere behov for aflastning, skånehensyn og sygemelding.
  • Have kendskab til indikationerne for billeddiagnostik (Røntgen og MR-scanning), neurokirurgisk vurdering samt behov for tværfaglig indsats.
  • Have kendskab til muligheder for medicinsk smertebehandling af patienten med lumbal diskusprolaps.

PRIS

Pris kr. 5.800,-

Prisen inkluderer kursusmanual, formiddagskaffe, frokost, samt eftermiddagskaffe og the.

Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afbud senere end 2 uger før kursusstart, refunderes kursusafgiften ikke.

KURSUSOVERSIGT

Find kursusoversigten her.

TIDLIGERE KURSISTER SIGER…