Udsolgt kursus for fysioterapeuter i Slagelse Kommune - Aalborg Rygklinik
For fagfolk

Udsolgt kursus for fysioterapeuter i Slagelse Kommune

To-dages kursus om genoptræning af borgere med degenerative ryglidelser

ALLE PLADSER ER UDSOLGT – KUN VENTELISTEPLADSER TILBAGE

Dette to-dages kursus er målrettet til terapeuter der arbejder med genoptræning og behandling af borgere der lider af degenerative ryglidelser: nerverodstryk i lænden, diskusprolaps, spinalstenose, spondylolisthese, samt langvarige rygsmerter. Vi vil drøfte såvel konservativ behandling som postoperativ genoptræning.

Kurset afholdes i samarbejde med Slagelse kommune, og er målrettet fysioterapeuter der arbejder med genoptræning i kommunen.

Kursets formål og indhold

Kurset er først og fremmest klinisk orienteret. Det primære fokus er således en struktureret og faseopdelt smertebehandling og genoptræning, som har til sigte at normalisere patientens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau, samt at reducere smerter, bekymringer og eventuel sygdomsadfærd. Deltagerne får konkrete redskaber til at vurdere hvilken type øvelser der er relevante, samt hvornår træningsindsatsen kan progredieres/regredieres. Hertil en generel indføring i muligheder for medicinsk smertebehandling, der understøtter optræningen, og praktisk inspiration til tryghedsskabende patientinformation.

Undervisningen vil veksle mellem teorioplæg, gruppearbejde med cases, samt patientdemonstration med jeres egne træningsborgere. Seancerne med træningsborgerne bruger vi til, at anskue deres problemstilling ud fra de metoder deltagerne lærer på kurset, og at drøfte hvilke realistiske muligheder der er for at hjælpe borgerne.

Tid og sted

2 dages kursus d. 28. februar til 1. marts 2022 kl 8:30-16:30.

Sundhed & Træning, Linde Allé 56, 4220 Korsør

Mødetid og endeligt program eftersendes ved tilmelding.

Pris og tilmelding

Pris:  kr 3.500,-

Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding til Louise Overlade på email louov@slagelse.dk

ALLE PLADSER ER UDSOLGT – KUN VENTELISTEPLADSER TILBAGE

Målgruppen for kurset

Kommunalt ansatte fysioterapeuter hvis arbejdsområdet er borgere med rygproblematik indenfor lumbal diskusprolaps, nerverodstryk og spinalstenose.

Underviser

Martin Melbye, Fysioterapeut Dip MDT. Aalborg Rygklinik

Kursusprogram

Med forbehold for justering af  den indbyrdes fordeling af emnerne.

Dag 1

8:30Velkomst og præsentation af dagens program
Vanskelighederne ved at arbejde med borgere der lider af nerverodstryk i lænden, diskusprolaps, spinalstenose, spondylolisthese, samt langvarige rygsmerter.
Fundamental klinisk forståelse af diskusprolaps i lænden, og dens naturlige heling.
10:00Kaffepause
Helingens faser i forhold til genoptræning og smertebehandling.
Barrierer for bedring
12:30Frokostpause
Smertelindring med øvelser, medicin, information m.m.
Patientdemonstration (lumbal diskusprolaps/mistanke om lumbalt nerverodstryk).
15:00Kaffepause
Principper for genoptræning ved lumbal diskusprolaps
Kirurgisk dekompression
Genoptræning ved adhærent nervevæv
16:30Slut dag 1

Dag 2

8:30Dagens program
Dagens program
Degenerativ spinalstenose
Standardiseret behandling
Overvejelser i.f.t. kirurgi
10:00Kaffepause
Patientdemonstration (Spinalstenose i lænden)
Degenerative ryglidelser
Tryghedsskabende forklaringsmodeller
12:00Frokostpause
Spondylolisthese i lænden
De dese-opererede borgere
Vedvarende rygsmerter
14:00Kaffepause
Patient-demonstration (Vedvarende rygsmerter, spondylolisthese, rygopereret eller hvad I ønsker vi ser på i praksis)
Øvelser til den ny-opererede patient
16:30Slut