Kursus for fagfolk - Aalborg Rygklinik
Diskusprolaps,  For fagfolk

Kursus for fagfolk

Kursus for fysioterapeuter og kiropraktorer, i diagnostik, behandling og genoptræning af patienter med nerverodstryk på grund af diskusprolaps i nakken. Lær at anvende smertestillende øvelser, og individuelt tilrettelagt optræning, tryghedsskabende information og samarbejde med neurokirurgerne.

MÅLGRUPPE

Kursets målgruppe er kiropraktorer og autoriserede fysioterapeuter der arbejder med rygpatienter.

Kurset er relevant for både praktiserende samt kommunalt og sygehusansatte fysioterapeuter og kiropraktorer.

Maksimalt deltagerantal er 25 personer.

TILMELDING

Kurset er aflyst grundet forsigtighed ifm COVID 19.

TID OG STED

Den 12.-14. februar 2021

Aalborg Rygklinik, Hadsundvej 80, 9000 Aalborg.

KURSETS FORMÅL

At udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved cervikal diskusprolaps med nerverodspåvirkning i nakken.

PRIS

Pris kr 5.250,-

Prisen inkluderer kursusmanual, frokost, kaffe og the.

BETINGELSER

Ved afbud senere end 6 uger fø kursusstart, refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afbud senere end 3 uger før kursusstart, refunderes kursusafgiften ikke.

DELMÅL

Efter dette kursus, vil deltagerne:

  • Have kendskab til de degenerative processer i rygsøjlen, som kan medføre at der opstår diskusprolaps.
  • Have kendskab til forløbet af den spontane helingsproces.
  • Være i stand til at diagnosticere og niveau-bestemme diskusprolaps med nerverodstryk i nakken.
  • Være i stand til at opstille en struktureret trinvis behandlingsplan, som har til formål at genetablere normalt funktionsniveau, og at reducere smerter.
  • Have kendskab til relevant medicinske smertebehandling.
  • Være i stand til at tilrettelægge øvelser og fysisk aktivering af diskusprolaps-patienten.
  • Være i stand til at anvende flere metoder til tilpasning af behandlings- og genoptræningsindsats ved cervikal diskusprolaps.
  • Være i stand til at vurdere behov for aflastning, skånehensyn og sygemelding.
  • Have kendskab til indikationerne for billeddiagnostik (Røntgen og MR-scanning), samt behov for neurokirurgisk vurdering.
  • Have kendskab til muligheder for medicinsk smertebehandling af patienten med cervikalt nerverodstryk.

UNDERVISERE

Martin Melbye, Fysioterapeut Dip MDT. Aalborg Rygklinik

Morten Zebitz Steiness, Overlæge, Specialeansvarlig Neurokirurgisk Afd, Aalborg Universitetshospital.

TIDLIGERE KURSISTER SIGER…