Temadag om diskusprolaps i nakken - Aalborg Rygklinik
Diskusprolaps,  For fagfolk,  Nakkesmerter,  Nyheder

Temadag om diskusprolaps i nakken

I samarbejde med Danske Fysioterapeuter, arrangerer Aalborg Rygklinik en temadag for fysioterapeuter om diagnostik, behandling og genoptræning af patienter med diskusprolaps i nakken.

FORMÅL OG INDHOLD

Denne temadag har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved cervikal diskusprolaps. Emnerne handler om vurdering af hvor langt i helingsforløbet patienten er nået, hvilke behandlingsmetoder der kan tages i anvendelse først, og hvilke man kan tage i brug sidenhen når der sker bedring i tilstanden, eller den indledende plan ikke har tilfredsstillende effekt. Vi vil arbejde med behandlingsmetoder som har til formål at forebygge unødvendigt funktionstab, at reducere patientens tilbageholdenhed i forhold til aktivitet og træning, samt at reducere smerterne.

Deltagerne præsenteres for:

  • Den kliniske undersøgelsesprocedure ved diagnostik af cervikal diskusprolaps.
  • Metoder til tilpasning af behandlings- og genoptræningsindsats ved cervikal diskusprolaps.
  • En struktureret trinvis behandlingsplan, som har til formål at genetablere normalt funktionsniveau, og at reducere smerter.
  • Hvilke muligheder der er for medicinsk smertebehandling af patienten med cervikal diskusprolaps.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er fysioterapeuter der arbejder med diagnostik og behandling af patienter som lider af diskusprolaps i nakken.

Maksimalt antal deltagere på temadagen er 20 stk.

UNDERVISNINGSFORM

Temadagen er opbygget som en interaktiv workshop, med en høj grad af deltager-involvering. Der vil være teoretiske oplæg, praktiske øvelser, problemløsningsopgaver og arbejde med cases.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 21.01.2015
Sted: Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

TILMELDING

Du tilmelder dig hos Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland, via dette link – klik her.