Kursus for kommunale fysioterapeuter d. 9.-10. maj - Aalborg Rygklinik
For fagfolk

Kursus for kommunale fysioterapeuter d. 9.-10. maj

I samarbejde med Viborg Kommune afholdes kursus med fokus på genoptræning af borgere med ryglidelser

På dette to-dags kursus arbejder vi med at give fysioterapeuten flere arbejdsredskaber til smertebehandling og genoptræning af patienter lumbalt nerverodstryk på grund af diskusprolaps, stenose, spondylolisthese, og langvarige rygsmerter

Kurset afholdes i samarbejde med Viborg kommune, og er målrettet fysioterapeuter der arbejder med genoptræning i kommunen.

Kursets formål og indhold

 • Dette to-dages kursus om lænderyglidelser, er målrettet terapeuter der arbejder med genoptræning i kommunalt regi.
 • På kurset arbejder vi med problemstillinger og genoptræning relateret til lumbalt nerverodstryk, stenose, spondylolisthese, og langvarige rygsmerter. Deltagerne får redskaber til at tilpasse og justere genoptræning, samt en fælles terminologi der kan bruges tværfagligt.
 • Ud fra teorioplæg, opgaver, cases og patientdemonstration, vil vi arbejde med hvordan genoptræning gribes an, såvel i konservative forløb, samt efter rygoperation:
 • Hvor intensivt kan borgeren trænes?
 • Hvornår er det formålstjenligt at anvende aflastende øvelser?
 • Hvornår anvendes nervemobiliserende øvelser, og hvornår er det formålstjenligt at regrediere versus progrediere træningsindsatsen?
 • Hvordan forholder vi os til opblussen/tilbagefald af smerterne?
 • Hvilke muligheder er der for medicinsk smertebehandling?
 • Hvornår vælger rygkirurgen den ene operationstype versus en anden?
 • Hvad er tankerne bag de forskellige postoperative restriktioner/regimer?
 • Hvornår er det relevant at patienten ses til en ekstra klinisk kontrol hos kirurgen?

Tid og sted

Kurset afholdes d. 9. og 10. maj 2023 klokken 8:30-16:30 begge dage.

Sundhedscentret
Toldboden 1
8800 Viborg

Pris og tilmelding

Kurset er afholdt.

Målgruppen for kurset

Kommunalt ansatte fysioterapeuter hvis arbejdsområdet er borgere med rygproblematik indenfor lumbal diskusprolaps, nerverodstryk og spinalstenose.

Underviser

Underviserne er Martin Melbye, fysioterapeut, samt rygkirurg fra Silkeborg eller Aalborg.
Martin arbejder på privat rygcenter med konservativ behandling, samt postoperativ genoptræning af patienter med nerverodstryk i lænden, spinalstenose, deseopererede, samt patienter med kroniske rygsmerter. Martin har arbejdet med lænderygpatienter siden 1999, i både primær- og sekundærsektor.

Kursusprogram

Med forbehold for justering af den indbyrdes fordeling af emnerne.

Dag 1

8:30Velkomst og præsentation af dagens program
Fundamental klinisk forståelse af diskusprolaps i lænden, årsager til lidelsens opståen og hvordan træningsindsats tilpasse helingens faser.
10:00Kaffepause
Analyse af helingsfaser ved diskusprolaps, med henblik på at tilrettelægge og justere behandling og genoptræning.
Overordnede principper for behandling af lumbalt rodtryk på grund af diskusprolaps.
Smertelindrende øvelser
12:30Frokostpause
Smertestillende medicin til behandling af lumbalt nerverodstryk.
Case-opgave – smertelindrende øvelser.
Patientdemonstration og diskussion.
15:00Kaffepause
Genoptræningsprincipper ved nerverodstryk på grund af diskusprolaps
Progression og regression af træningsindsatsen
Håndtering af recidiv
16:30Slut dag 1

Dag 2

8:30Dagens program
Lumbal degeneration – forklaringsmodeller der understøtter aktiv patientinvolverende optræning ved lænderygsmerter, facetledsartrose, spondylolisthese, diskusprolaps og stenose.
10:00Kaffepause
Patientdemonstration og diskussion.
Behandling af tensionssmerter (adhærent nervevæv)
12:00Frokostpause
12:45Oplæg ved rygkirurg – hvornår vælger man hvilken operationsmetode, hvad er baggrunden for postoperative restriktioner, og i hvilke tilfælde vil kirurgen gerne se patienten til kontrol?
14:30Kaffepause
Vedvarende rygsmerter – hvilken tilgang skal vi tage?
Tryghedsskabende forklaringsmodeller ved degenerative ryglidelser, med henblik på at facilitere patientens aktive deltagelse i genoptræningen.
Øvelsesforslag til den nyligt ryg-opererede patient
16:30Slut