Kursus for fysioterapeuter og kiropraktorer - Aalborg Rygklinik

Kursus for fysioterapeuter og kiropraktorer

4.950,00 DKK

Kursus for fysioterapeuter og kiropraktorer d. 1.-3. april 2022.

Dette er kurset for dig der ønsker at lære en enkel og struktureret tilgang til at undersøge, behandle og genoptræne patientgruppen.

Kursusdeltagerne trænes i praktisk kliniske undersøgelsesmetoder samt klinisk ræsonnering og differentialdiagnostik. Ligeledes bliver de forskellige konservative behandlingsmuligheder gennemgået, og deltagerne trænes i at planlægge og justere et individuelt og skræddersyet genoptræningsforløb.

Kategori:

Beskrivelse

Kursus om diagnostik og behandling af diskusprolaps med nerverodstryk i nakken.

Dette er kurset for dig der ønsker at lære en enkel og struktureret tilgang til at undersøge, behandle og genoptræne patientgruppen.

Kursusdeltagerne trænes i praktisk kliniske undersøgelsesmetoder samt klinisk ræsonnering og differentialdiagnostik. Ligeledes bliver de forskellige konservative behandlingsmuligheder gennemgået, og deltagerne trænes i at planlægge og justere et individuelt og skræddersyet genoptræningsforløb.

Deltagerne får praktiske eksempler på at formidle tryghedsskabende information til patienten, med henblik på at forebygge ængstelighed for fysisk aktivitet, samt at motivere patienten til at træne og bevæge sig. På kurset kommer deltagerne selv til at undersøge patienter, for at træne færdigheder og klinisk ræsonnering i praksis. Kurset har i høj grad fokus på den praktiske kliniske håndtering af patienterne på en måde der fordrer at patienten er aktiv og tryg i forløbet, på en grundig forståelse af teorien, og på at lave en god behandlingsplan med træning og smertelindrende øvelser, den rigtige medicin og et godt samarbejde med rygkirurgerne.

MÅLGRUPPE

Kurset er relevant for både privatpraktiserende samt kommunalt og sygehusansatte fysioterapeuter og kiropraktorer.

Der er plads til 20 deltagere på kurset.

PRIS OG HANDELSBETINGELSER

Kursets pris er kr 4.950 kr.

Kursusmanual, kursusbevis, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Ved afbud senere end 6 uger før kursusstart, refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afbud senere end 3 uger før kursusstart, refunderes kursusafgiften ikke.

TID OG STED

Den 1.-3. april 2022 hos Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus, Herredsvej 27, 8382 Hinnerup.

KURSETS FORMÅL

At udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved cervikal diskusprolaps med nerverodspåvirkning i nakken.

Efter dette kursus, vil deltagerne:

  • Have kendskab til de degenerative processer i rygsøjlen, som kan medføre at der opstår diskusprolaps og nerverodstryk.
  • Være i stand til at diagnosticere og niveau-bestemme diskusprolaps med nerverodstryk i nakken.
  • Have kendskab til forløbet af den spontane helingsproces.
  • Være i stand til at opstille en struktureret trinvis behandlingsplan, som har til formål at genetablere normalt funktionsniveau, og at reducere smerter.
  • Have kendskab til muligheder for medicinsk smertebehandling af patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Have kendskab til relevant medicinske smertebehandling.
  • Være i stand til at tilrettelægge øvelser og fysisk aktivering af patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Være i stand til at anvende flere metoder til tilpasning af behandlings- og genoptræningsindsats til patienten med nerverodstryk i nakken.
  • Være i stand til at vurdere behov for aflastning, skånehensyn og sygemelding.
  • Have kendskab til indikationerne for billeddiagnostik (Røntgen og MR-scanning), samt behov for neurokirurgisk vurdering.

UNDERVISERE

Martin Melbye, Fysioterapeut Dip MDT. Aalborg Rygklinik

Martin Melbye har arbejdet med rodtrykspatienter i 22 år, i såvel sygehusregi, tværfagligt genoptræningscenter, samt i privat praksis. Han er medforfatter til Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af nerverodstryk i nakken.

Jakob Gram Carlsen, Overlæge, Hjerne og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Jakob Gram Carlsen er speciallæge i neurokirurgi.