Smerter i ryggen og arbejdslivet - Aalborg kommune inviterer til temadag - Aalborg Rygklinik
For fagfolk,  Rygsmerter

Smerter i ryggen og arbejdslivet – Aalborg kommune inviterer til temadag

Den 1. oktober kl 13-18 afholder Aalborg Kommune et fagligt arrangement med titlen “Smerter i ryggen og arbejdslivet”.
Arrangementet er en opfølgning på kommunens tidlige målrettede indsatser ift. sygemeldte med
rygproblemer.

Der vil blive givet inspiration til en sundhedspædagogisk indsats, der kan understøtte borgerens
funktionsevne og fundament for at kunne vende tilbage til arbejde efter sygdom.

Endelig vil der blive kastet lys på sundheds- og samfundsøkonomiske omkostninger i relation til
problemstillingerne.

Der vil blive sat fokus på evidens, samarbejdsrelationer, samt resultater fra en tidlig koordineret sundhedsfaglig

og socialfaglig indsats for borgere med rygbesvær i Aalborg og Københavns Kommune.

temadagAalborg
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: Arrangementet er gratis

Tid: 1. oktober 13 – 18

Sted: Sundheds- og Kvartershuset, lokale 4 A og B, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø

Målgruppe: Arrangementet er for alle, der arbejder med dette område, dvs. læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere og andre interesserede.

Tilmeldingsfrist: 20. september

Hent invitation her (PDF)

 

PROGRAM
Kl. 13.00 Velkomst
v/ Thomas Kastrup-Larsen, rådmand, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling
 Kl. 13.10 Resultater og erfaringer i Aalborg Kommune
Orientering om resultater og erfaringer fra to eksternt finansierede projekter:

  • ”Solsideprojektet” – en tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til borgere med smerter i nakke, ryg og bækken (finansieret af Forebyggelsesfonden) og
  • Muskel- og skelettilbud målrettet borgere med smerter i ryggen (finansieret af Sundheds og Indenrigs-ministeriet, Kronikerpuljen).

Resultater
v/ Gerda Jakobsen, Konsulent, Sundhedsstrategisk team, Sundhed og Bæredygtig Udvikling.

Metode og erfaringer med samarbejde med jobcentret og understøttelse af borgerens tilbagevenden til arbejde
v/ Kristine Mühlendorph Knudsen, ergoterapeut, Træningsenheden i Aalborg Kommune og Mads Eberhardt Sørensen, Regionschef, Quick Care.

 Kl. 13.55  Pause
 Kl. 14.00 Evidens for indsats målrettet smerter i ryggen og 
arbejdslivet.
Tom Petersen, Fysioterapeut, seniorforsker, Ryg– og Genoptræningscenter København belyser emnet med afsæt i den seneste forskning på området.Erfaringer med tværfaglig koordineret indsats til rygpatienter i Københavns Kommune.
Anette Fisker, fysioterapeut, PhD-studerende, projektleder på TIKI-projektet (Tidlig koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter i Københavns Kommune), belyser emnet via cases og daglige erfaringer med teamindsatsen, der blandt andet
består af socialrådgivning
 Kl. 15.00 Pause
 KL.15.05 Sundhedspædagogisk indsats
Lene Vase, Professor MSO, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Belyser evidensen for, hvordan forskellige typer af tankesæt kan lette eller forværre
smerter, herunder forskning indenfor placebo/nocebo effekter.Hvad er det, der gør, at selv en inaktiv behandling kan hjælpe den, der har ondt i ryggen til at få det bedre? – og hvordan kan angsten for at blive syg bidrage til smerter eller følelsen af sygdom?

Hvilke psykologiske faktorer påvirker smerten? Hvad betyder dette for de sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser? Hvordan kan der kommunikeres om tanker og følelser i mødet med borgere for at understøtte en positiv udvikling?

 Kl. 16.15  Resultater i et samfundsøkonomisk perspektiv
Jakob Kjellberg, Cand.scient., M.Sc. Health Econ, Professor i Anvendt Økonomisk evaluering på Aalborg Universitet, Seniorprojektleder CORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, fortæller om eksisterende resultater fra forskellige projekter, hvad omkostninger og følgeudgifter er i forbindelse med sygdom. Vil desuden kunne kaste lys på forsknings og evalueringsmæssige udfordringer og fremadrettede muligheder.
 Kl. 17.00 Den tværsektorielle indsat – 
fremtidsperspektiver for den videre udvikling
Mulighed for dialog med oplægsholdere og centrale aktører på området:

  • Tom Petersen
  • Anette Fisker
  • Lene Vase
  • Jakob Kjellberg
  • Martin Bech Jensen, praktiserende læge og formand for Muskel og Skelet Forum
  • Marianne Siersbæk, praktiserende læge og praksiskonsulent, komm. styregruppe
  • Jens Tølbøl Mortensen, Ledende overlæge, Socialmedicinsk Enhed
  • Karen Jakobsen, Konsulent i Jobcentret, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune
 Kl. 17.55  Afslutning